Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa w koszyku: 0,00 zł

Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Kurtscheller.pl

 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale realizacja złożonego przez Państwa zamówienia w serwisie wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji tego zamówienia (imię i nazwisko, adres dostawy). W każdym czasie Państwa zgoda może zostać cofnięta. 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do celów innych niż świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci dostępu do serwisu oraz realizacji złożonego zamówienia. Państwa dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom współpracującym z nami jedynie w zakresie i celu realizacji zamówienia.

Podane przez Państwa dane osobowe podczas rejestracji w serwisie, jak również następnie uzupełnione (np. adres dostawy zamówionych towarów, numer telefonu),  jak również podane jednorazowo w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, przetwarzane są zgodnie z wymogami polskiego prawa i wyłącznie w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Państwa zgody, w szczególności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2002 roku, Nr 101, pozycja 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, pozycja  1204, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi.

Administratorem danych osobowych jest „Kurt Scheller Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilcza 51/55, 00-679 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 113271, numer NIP: 5262619789, REGON: 017408765, kapitał zakładowy spółki wynosi 65.000 złotych.

Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić wolę usunięcia swoich danych osobowych, wówczas Państwa dane osobowe  oraz konto w sklepie zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów systemu teleinformatycznego.

 

Zamówienie / Rejestracja Konta

Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w serwisie. Mogą Państwo złożyć zamówienie w tzw. trybie gościa wskazując dane które zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia.

Rejestracja w serwisie polegająca na założeniu profilu wymaga podania przez Państwa imienia i nazwiska, oraz adresu poczty elektronicznej przy użyciu, którego będą się Państwo logować do serwisu. Rejestracja wymagana jest jeśli chcą Państwo założyć konto w sklepie. W każdym czasie maja Państwo wgląd w dane podane podczas rejestracji, z poziomu zakładki „Moje konto” dostępnej na stronie głównej po zalogowaniu, oraz możliwość ich poprawiania.

Rejestracji w serwisie mogą Państwo również dokonać z wykorzystaniem posiadanego przez Państwa profilu na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook-Connect, wyrażając zgodę na pobieranie Państwa danych zgromadzonych na portalu Facebook, wskazanych w treści wyrażanej przez Państwa zgody. Facebook-Connect umożliwia Państwu zalogowanie się w serwisie i złożenie zamówienia. Aby zalogować się do serwisu za pośrednictwem Facebook-Connect muszą Państwo posiadać aktywny profil na portalu Facebook, jego brak uniemożliwi Państwa rozpoznanie w serwisie.          

O ile zechcą Państwo skorzystać z tej możliwości korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że za Państwa zgodą Facebook przekaże nam osobowe i nieosobowe dane. Z przekazanymi danymi zostanie utworzone konto użytkownika w naszym serwisie.

Warunkiem realizacji zamówienia jest również podanie adresu dostawy.

 

Dodatkowe dane

Mogą Państwo również podać nam dodatkowe dane nie związane bezpośrednio z realizacją zamówienia, które będą pomocne w realizacji zamówienia np. adres korespondencyjny, dane kontaktowe w postaci numer telefonu. Dane te będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

 

Informacje handlowe    

Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas na wskazany adres poczty elektronicznej (email) informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących w szczególności dostępnych produktów, ofert, itp., pozostawiając w naszej bazie swój adres mailowy.

W każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, poprzez wybranie aktywnego pola „zrezygnuj z newslettera” znajdującego się w każdej wysłanej przez nas wiadomości handlowej w stopce, lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przyprawy@kurtscheller.pl, lub odznaczając odpowiednie pole z zakładce Moje konto – subskrypcje newslettera.  

 

Dane gromadzone przez witrynę

Przeglądanie serwisu internetowego kurtscheller.pl  możliwe jest bez podawania jakichkolwiek Państwa danych osobowych.

Przy każdorazowym otwarciu witryny przez Państwa przeglądarkę internetową przekazywane są dane dotyczące  daty, czasu pobytu w serwisie, nazwy Państwa dostawcy usług internetowych. Powyższe dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie anonimowo, to znaczy bez powiązania z konkretną osobą, chyba że korzystają Państwo z serwisu jako zalogowani użytkownicy.

Serwis umieszcza na Państwa sprzęcie przy użyciu, którego wyświetlają Państwo stronę internetową serwisu pliki Cookies. Cookies to małe ilości danych, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze. Używanie Cookies umożliwia nam dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści w serwisie do Państwa indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób wykorzystania serwisu przez użytkowników. Mają Państwo możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce internetowej opcji przyjmowania plików cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z wszystkich funkcji serwisu.

 

W serwisie wykorzystujemy przycisk „Lubię to”. Przez jego użycie (kliknięcie) zostanie utworzone bezpośrednie połączenie między Państwa komputerem, a serwerem dostawcy tej aplikacji (Facebook). Mogą przy tym zostać pobrane dane osobowe i nieosobowe z portalu Facebook. Więcej informacji na temat działania tego przycisku mogą Państwo zasięgnąć w informacjach o zawartych rodzajach danych oraz o celu i zakresie zbierania danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook znajdą Państwo w polityce prywatności Facebook pod adresem http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.